WELKOM BIJ JEP

-Jewish Experience Program-

Het zondag joodse les programma van Mishpoche

Waar we voor staan

Stel je eens voor: een Zondag Joodse Les waar kinderen geen dag van willen missen. Ze komen met een glimlach binnen en neuriën een Joods liedje als ze vertrekken. Als je het gebouw binnenloopt, hoor je door de gangen levendige discussies, zang, gelach en gebeden. Hoe mooi is het wanneer een kind de warmte en liefde voor het Jodendom voelt? Stel je vervolgens eens voor hoe trots je als ouder kunt zijn.

Welkom bij JEP, de Zondag Joodse les van MISHPOCHE, de meest vooruitstrevende Joodse les van Amsterdam. Ons programma heeft inmiddels een welverdiende reputatie als leider op het gebied van creatieve Joodse educatie voor kinderen in de leeftijden 4 t/m 12 jaar. Boeiende, nieuwe programma's, betrokken organisatoren en nieuwsgierige kinderen met uiteenlopende achtergronden; dat is MISHPOCHE.

 

Kinderen die komen:

  • Versterken hun Joodse identiteit

  • Vinden plezier in het Jodendom

  • Krijgen een brede basis met Joodse kennis

  • Leren vloeiend Iwriet (Hebreeuws) lezen

  • Maken Joodse vrienden

 

Groep Alef

Leeftijden 4-5

Alles wordt 'hands-on' en zintuiglijk geleerd.

Kennismaken met het alef bet, de feestdagen verkennen en de parasja van de week ontdekken.

Groep Bet

Leeftijden 6-8

Speels, motiverend en plezierig; dit is in het kort hoe het alef bet geleerd wordt. De feestdagen maken deel uit van het programma. De kinderen worden bekend met de Joodse geschiedenis.

Groep Gimmel

Leeftijden 8-10

Kinderen winnen medailles, worden vloeiend in het alef bet, leren hoe de mitswot gedaan worden en ontdekken de diepte en details van de feestdagen. 

Bar / Bat mitswa

Leeftijden 11-13

Bijzondere lesprogramma's voor de laatste voorbereidingen op het volwassen leven. Jongens focussen zich op laainen en meisjes op de rol van de Joodse vrouw.

 
 

De lesprogramma's die wij zorgvuldig uitkiezen,

zijn interactief, vooruitstrevend en leuk.

Alef Bet

Het ‘Alef champ programma’ is momenteel één ‘s werelds beste programma’s om Hebreeuws te leren lezen. Gemodelleerd naar het karate motivatiesysteem, door verschillende leesvaardigheden in niveaus te verdelen die met de verschillende kleuren herkenbaar zijn. Kinderen gaan op hun eigen tempo door naar het volgende niveau.

Zintuigelijke Alef Bet

Jongere kinderen die nog niet beginnen met Alef Champ, maken kennis met de letters op een zintuiglijke manier, door middel van klei, zand, yoga, poppenkast etc. Dit brengt de letters tot leven en maakt iedere week opnieuw een plezierige belevenis.

Dawwenen

Iedere week wordt er op zingende manier gedawwend en worden op verschillende manieren de betekenis ervan naar buiten gebracht. De stukjes van de gebeden die zijn uitgekozen zorgen er voor dat het kind meer begrip krijgt voor het Jodendom en de dienst in de synagoge goed zal kunnen volgen. Ook hier kunnen kinderen op hun niveau steeds wat toevoegen aan het dawwenen.

Feestdagen

Praktische lessen over iedere Joodse feestdag zullen de kalender vullen, beginnend met de Hoge feestdagen tot aan Sjawoe’ot. De kinderen zullen een diep begrip krijgen voor iedere feestdag en de bijbehorende tradities en gewoontes. Behalve dit zullen er voor veel feestdagen aparte feesten voor de JEP kinderen worden gehouden.

Geschiedenis

De kinderen maken kennis met de personaliteiten en de verhalen van de Tora. Ze krijgen een overzicht van de Joodse geschiedenis, beginnend met de schepping van de wereld, helemaal door tot het geven van de Tora en het moderne Israël.

Mitswot (tradities)

De kinderen maken kennis met de personaliteiten en de verhalen van de Tora. Ze krijgen een overzicht van de Joodse geschiedenis, beginnend met de schepping van de wereld, helemaal door tot het geven van de Tora en het moderne Israël.

Modern iwriet spreken

Een speciaal programma zal zorgen dat kinderen een beetje Hebreeuws zullen kunnen spreken. De woorden die wij gaan leren, zijn zorgvuldig uitgekozen zodat de kinderen zelf simpele zinnetjes samen kunnen stellen.

Israel

Israel is dicht bij ieder zijn hart. Wij gaan verkennen hoe wij het land gekregen hebben, de betekenis ervan en hoe dat tot vandaag de dag nog staat. Kinderen bouwen hiermee meer liefde op voor dit bijzonder land en de volgende keer wanneer zij Israel bezoeken weten ze er veel van af,

Parasja

Iedere week lezen we in sjoel een andere parasja. Bij joodse les dus ook. Aan het einde van het jaar is een kind bekend met wat er in iedere parasja vertelt wordt.

Pakketopties

 

Per jaar

€420,-

Een eenmalige bijdrage van €420,- (€15,- per les)

Per semester

€180

Een driemalige bijdrage van €180, €180 en €144,-

(€18,- per les)

Per les

€25

U betaalt apart voor ieder les

Meest gekozen

*Als de bijdrage lastig voor u is, zullen we proberen een betalingsregeling te treffen zodat het voor u werkt.